Magische Boeken

Magische boeken zijn werkboeken. Ze staan vol met kennis die toegepast kan worden, en oefeningen die gepraktiseerd dienen te worden. Magie is een levenskunst voor de avontuurlijken. Beoefen het dagelijks, en je zult profiteren van haar helende en levens veranderende krachten!

Het mystery van de Zee | Ina Cüsters-van Bergen

Er is een kracht die je al voelt in je leven. Ervaar jij dat gebeurtenissen soms zo perfect op elkaar inhaken, dat het geen toeval meer kan zijn? Hoe verklaar je je ervaringen als Magic op je deur klopt? Reis door de betoverde realiteiten van de ‘Andere Wereld’, terwijl je de Wetten van de Magie leert begrijpen en haar geheime initiaties:

Als journalist Jason Adams een vreemde ring vindt, begint voor hem een bijzondere zoektocht die dieper gaat dan hij ooit kon dromen… Maar misschien zijn het juist die droombeelden, die de ankers zijn in zijn reis tussen de alledaagse realiteit en andere dimensies? De lezer wordt meegenomen langs de dilemma’s die Jasons leven beheersen – in een meeslepend magisch verhaal vol doorkijkjes naar onbekende werelden en verborgen diepten van het leven. Keer op keer blijkt dat wat nuchtere Jason als fantasie afdeed, verbonden te zijn met de Hermetische Mysterietraditie: de Arthurverhalen, het Egyptische dodenboek, de Alchemie… Als hij leert een magische bescherming op te bouwen, krijgt hij antwoord op de intrigerende vraag: wat is de werkelijke aard van de ring?

Richting is betrekkelijk. Terugtrekken kan vooruitgang betekenen door het doel om te keren. Volg Jason in de voetstappen van beroemde geleerden uit de geschiedenis, zoals Marsilio Ficino, leer de magische gelaagdheid van klassieke teksten te bevatten zoal de Lancelot Grail, en ontdek de magische levens van grote magische leraren zoals Dion Fortune. Grote geïnitieerden geven les door middel van het vertellen van verhalen. Dit verhaal legt een aantal zorgvuldig beschermde geheimen uit van de Hermetische Mysterie Traditie, en vertelt het verhaal van een reis naar een ware initiatie in een moderne Mysterie Tempel. Het voorwoord van dit boek is geschreven door Dolores Ashcroft-Nowicki.

De weg naar de oude Mysteriën

Vanaf de alleroudste beschavingen vormen de mysteriën de kern van de westerse esoterische traditie. De sleutel tot deze verborgen kennis is te vinden in de magische kabbala, een praktisch systeem om met de kabbalistische levensboom te werken. Gecombineerd met de magische cirkel ontsluiten zich geleidelijk de diepere lagen van oeroude kennis.

De magische cirkel vormt hierbij het zaad van de kabbalistische levensboom. Hij volgt de wiel van het jaar en verbindt je met de vier elementen en met je reis door de verschillende niveaus van bewustzijn. Door met de magische cirkel te werken, neemt je spirituele pad de vorm aan van een weg die zich spiraalvormig omhoog beweegt. Alle levensgebieden worden hierin symbolisch in kaart gebracht. Wanneer je dit zaad in je innerlijke tempel plant, groeit het uit tot een patroon waardoor je je spiritueel kunt ontplooien. De symbolen beginnen te spreken en ze veranderen in een taal waardoor je in toenemende mate een bewuste toegang krijgt tot steeds diepere lagen van innerlijk weten.

Stap voor stap maak je in dit boek kennis met de basis van de toegepaste magische kabbala door middel van oefeningen en rituelen.

  • Je leert de grondbeginselen van de symbooltaal, waarin de oude mysteriën beschreven zijn, en de moderne praktische toepassingen hiervan.
  • Je leert de kabbalistische levensboom te gebruiken als de sleutel om toegang te krijgen tot de mysteriën.
  • Je krijgt inzicht in hoe ritueel en meditatief werk binnen hedendaagse mysteriescholen in de praktijk wordt toegepast.
  • Je leert hoe een mysterietempel is opgebouwd en hoe deze een plaats wordt om de oude mythen te ervaren.
  • Je maakt kennis met verschillende tradities: de Egyptische, Griekse en Mesopotamische traditie, en de Joodse en Christelijke gnostiek.
  • Je leert alchemistische en astrologische toepassingen voor tempelwerk en werken met de oorsprong van de hekserij.

The Inner Journey | Ina Cüsters-van Bergen

De boeken voor de Inner Journey behoren tot het trainingsmateriaal van de Academy for Hermetic Arts and Sciences. Het zijn werkboeken die begeleid worden door supervisors. De oefeningen van de Inner Journey dienen op dagelijkse basis te worden gedaan, omdat ze tot doel hebben om bepaalde gebieden in het brein te trainen.

Magic, the Basics

The Inner Journey Lessen 1-5

De Magische Cirkel is het Zaad van de Levensboom, ze vormt de basis van de training.

In deze vijf lessen leer je de basis van de training en maak je kennis met Transpersoonlijke Ontwikkeling. Je doet z.g, Pathworkings, dit zijn special geleide meditaties. Elke les vormt de volgende stap op een pad dat door de eeuwen heen beproefd is; ook de grote namen uit de Hermetische Traditie door de eeuwen heen volgden dit pad. In dit lesboek vind je verder artikelen over de verschillende aspecten van Magic. Je leert ontspanningsoefeningen en maakt je eerste magische voorwerpen. Je leert te werken met de Elementen der Wijzen; Aarde, Water, Vuur, Lucht en Geest.

The Astral Plane

The Inner Journey Lessen 6-10

Dit is de tweede stap van de training ‘The Inner Journey’. Gedurende dit semester leer je hoe de Hermetische Kabbala de rode draad vormt van de Innerlijke Ontwikkeling. Ze zult beginnen met de reis door de Kabbalistische Levensboom.

Raising Fire

The Inner Journey Lessen 11-15

Het pad door de Kabbalistische Levensboom dat we volgen heet ‘Het pad van de Slang’, De slang kruipt van beneden naar boven langs de stam en de takken van de boom en slingert zich naar boven, van links naar rechts, van donker naar licht, via de kracht van de tegenstellingen naar steeds een diepere laag, een hoger begrip. Gedurende deze lessen zul je de eerste golfbewegingen voelen van de kracht van de slang, het ‘opstijgend vuur’, dat begint wakker te worden in jou. Je herkent het doordat je plotselinge inzichten gaat krijgen en piekervaringen gaat krijgen.

The Law of Attraction

The Inner Journey Lessen 16-20

Je bent nu ongeveer een jaar aan het mediteren en je gaat merken dat je meditaties op een andere manier tot leven komen; je gaat dieper in jezelf. Het is alsof je de zender hebt gevonden van de psychische energie. De Wijsheid die inherent is aan het lopen van de paden begint door te dringen, van het onderbewuste naar het bewustzijn. De boodschappen van de Paden en de Sephiroth worden duidelijker. Langzaam merk je op dat een verband is tussen je innerlijke beelden en de gebeurtenissen in je leven. Dit is een parallel proces dat sterker wordt naarmate je meer getraind raakt.

The Stone of the Wise

The Inner Journey Lessen 21-25

Nu begin je echt te voelen hoe White Magic je ziel voedt. Het maakt je hongerig naar meer. De flitsen van inzicht worden frequenter en gaan gepaard met explosies van vreugde en betekenis. Maar een flits is slechts een kort moment, Deze korte momenten van spirituele eenwording laten je achter met een knagend gevoel van heimwee. Je voelt hoe je verlangen naar eenwording groeit met de Bron van waar deze prachtige ervaringen komen.

The Dragon’s Journey | Ina Cüsters-van Bergen

Deze serie werkboeken sluit aan op de Inner Journey. De training neemt nu een andere wending en je wordt uit je comfort zone gehaald. De oefeningen halen informatie uit je onderbewustzijn en dit geeft je nog meer inzicht in jezelf. Je grip op de gebeurtenissen groeit. Vergelijk de training met lessen in surfen; tijdens de Inner Journey leer je met goed weer op je surfboard te blijven staan en te spelen in de branding. Tijdens de Dragon’s Journey leer je de instrumenten om ook te varen in zwaar weer en met je surfplank ook op de ruige golven van het leven te kunnen varen en staande te blijven. Je gaat nu ook helpen bij de training van anderen, want dit curriculum bereid je voor, om tot de leraren van de toekomst te gaan behoren.

Deze training is uitsluitend bestemd voor mensen die de Inner Journey hebben afgerond en die voldoende ervaring hebben opgedaan tijdens de praktijk-bijeenkomsten.

The Initiate’s Journey

Nadat je de Dragon’s Journey hebt afgerond kun je verder gaan met de Initiate’s Journey. De werkboeken voor de Initiate’s Journey zullen binnenkort op de website verschijnen..