Window Dressing

Staring at my smartphone I surf over the internet, searching a solution for my emptiness. Reading all the tempting articles of smart marketeers, I get sooo tired! I put away my cell phone and go to bed. I am done!

I pull the blankets over my head, hoping for a decent night of sleep: I don’t get enough rest from my sleep nowadays. I lose energy and don’t know why. Restlessly I turn from one side to the other. I turn and turn and…

… a great wheel appears. Next to it stands a man with red flaming hair. He shouts at me:
“Grabbing, blabbing, dabbling, fun and grief, I sell rescue, salvation and relief.” Then he approaches me and looks me right in the eyes:
“Are you a player, a seeker, a hunter? I offer excitement and sensation. The arrow of my Wheel of Fortune will point out your newest passion. As special offers I have now:

 • “Eternal beauty.”
  He shows me a movie wherein a surgeon does a major renovation on the body of an unconscious patient.
 • “Paranormal abilities, a golden business, good for great fame! No diplomas required and the product is everything you can imagine.”
 • “Wild sex, also immensely popular!”
  He looks at me squinting and I hear him wheezing.
  “Go on the internet, do as if you want a relation and bingo! From one to the other, piece of cake!”

He gives a swing to the wheel and I feel my mind starting to swirl. With bouncing heart I call out: “I am done with all the fake! I am disgusted by plastic imitation antlers and false gemstones. I have followed so many happiness courses, only to find out that everyone acts as if.”
I grab the nasty chap at his lapels and shake him up: “I search the pearls between the swine, do they exist?”

Then I hear a voice echoing: “Don’t let yourself be distracted by the Wheel of Fortune. Ignore the pointer towards the fake reality, focus on the axis of the wheel!”
Then a cute little girl with two pony tails comes hopping from the centre.
“Have you forgotten about me? I am knocking in your heart.”
“Why are you lost?”
“Because you joined the hide and seek game and let yourself become blindfolded.”
“How do I find you?”
“Only if you say goodbye to your sweetie: if you want to find me, first of all Narcissus must die!”
“Narcissus…  that Greek hero who fell in love with his mirror image?”
“Yep”, the child giggles, “he lets himself become enchanted by the as-if game.”

Then the voice echoes again. “To find her back, you need to detox. You have become severely addicted to all the window dressing. This is a form of environmental pollution, a lunacy caused by THE great spiritual disease of our time: capitalism. Only when you get off this enslavement, you will discover what is real.”

I look at the girl and ask her: “How do I do this, is there any help available to achieve this?”
“You will find me again when you let yourself being touched at the right place,” and with her little finger she points at my heart and says: Click here!

 

Schone Schijn

Turend op mij smartphone surf ik over internet naar een oplossing voor mijn leegte. Als ik stuit op het zoveelste wervende artikel van een slimme marketeer zakt de moed me in de schoenen. Ik word hier zó moe van. Ik leg mijn smartphone weg en ga naar bed; ik ben er klaar mee!

Ik trek de dekens over mij heen, hoop dat ik fatsoenlijk slaap: ik rust niet meer goed uit ‘s nachts: ik verlies energie en weet niet waaraan. Onrustig draai ik van de ene zij op de andere, vind mijn draai niet, draai en ….

… er verschijnt een groot rad. Ernaast staat een man met vlammend haar. Hij roept;
“Graaien, snaaien, raaien, vermaak, vertier, alle redding vind je hier!” stapt op me af en kijkt me recht in de ogen:
“Ben jij een speler, een zoeker, een jager? Ik bied spanning en sensatie. De pijl van mijn Rad van Avontuur wijst jouw nieuwste passie aan. In de aanbieding zijn;

 • “Eeuwige schoonheid,”
  Ik zie een filmpje waarin een chirurg een verbouwing uitvoert aan het lichaam van een bewusteloze patiënt.
 • “Paranormale vermogens: gouden business, grote roem! Geen studievereisten en alles wat je verzint is handel.”
 • “Wilde seks: ook erg populair!”
  Hij kijkt me aan met zijn loensende blik en hoor ik hem hijgen. “Ga op internet, doe alsof je een relatie wilt en hop! Van de een naar de ander, pies of keek!”

Hij geeft hij een zwiep aan het rad en ik voel mijn geest draaien. Met bonkend hart roep ik: “Ik ben klaar met alle fake, ik walg van plastic geweitjes en nepedelstenen. Ik heb gelukstrainingen gevolgd, om er telkens achter te komen dat iedereen doet alsof.”
Ik grijp het akelige mannetje bij zijn revers en rammel hem door elkaar; “Ik zoek de parels tussen de zwijnen, bestaan die?”

Dan echoot een stem: “Laat je niet afleiden door het Rad van Avontuur. Negeer de wijzer naar schone schijn, focus op de as van het rad!”
Dan komt er een schattig klein meisje met twee eigenwijze staartjes aanhuppelen. “Ben je mij vergeten? Ik klop in je hart.”
“Waarom ben je dan kwijt?”
“Jij doet mee met verstoppertje en laat je blinddoeken.”
“Hoe vind ik je dan?”
“Alleen als je afscheid neemt van je liefje; om mij te vinden moet Narcissus eerst dood!”
“Narcissus… die Griekse held, die verliefd werd op zijn spiegelbeeld?”
“Ja”, giechelt het kind, “want die laat zich betoveren.”

Dan echoot de stem weer: “Om haar terug te vinden, moet je jezelf een detox geven; je bent besmet door schone schijn. Het is een vorm van milieuvervuiling, een verstandsverbijstering die veroorzaakt wordt door DE grote spirituele ziekte van deze tijd; kapitalisme. Pas als je jezelf hiervan ontgift, ontdek je wat echt is.”
Ik kijk het meisje met een schuin hoofd aan en vraag: “”Hoe doe ik dat en is hier hulp voor?”
“Je vind mij terug als je jezelf op de juiste plek laat raken.” Met haar kleine garnalenvingertje wijst ze naar mijn hart en zegt: klik hier!